• Hem
  • DÅK 2024
sida

DÅK 2024

Distriktsstyrelsen har kallat distriktets partiföreningar till årskonferens lördag 24 februari. På denna sida kommer möteshandlingar att publiceras allt eftersom de blir klara.

Kallelse till DÅK 2024

Förslag till dagordning

Förslag till arbetsordning

Förslag till mötesordning

§ 6a. Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2023

§ 6c. Årsrapport 2023 Klimatvänstern Sjuhärad

§ 8 Verksamhetsberättelse 2023

§ 10 Revisionsberättelse för 2023

§ 12 Förslag om att införa tvååriga mandatperioder i distriktet

§ 14 Förslag till verksamhetsplan 2024

§ 15 Förslag till budget 2024

§ 16-20 Valberedningens förslag till DÅK 2024

§ 21 Val av ny valberedning

Kopiera länk