• Hem
  • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsen

Mellan årskonferenserna styrs Vänsterpartiet Sjuhärad av en distriktsstyrelse (DS). Denna sammanträder med jämna mellanrum ungefär 10 gånger per år under ledning av distriktsordförande Marjan Garmroudi.

”Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs” (Vänsterpartiets stadgar § 73).

DS har inom sig valt ett verkställande utskott (VU) som ansvarar för att bereda DS-sammanträden och beslutsuppföljning. VU fattar även enligt delegation beslut kring den löpande verksamheten, samt arbetsleder distriktets personal.

Ordinarie ledamöter 2023-2024

Marjan Garmroudi (Borås, ordförande, VU)

Arthur Thiry (Mark, vice ordförande, VU)

Terese Eneman (Herrljunga)

Pia Lind (Ulricehamn)

Robert Klerfors (Svenljunga)

Suppleanter 2023-2024

Hanna Lopez (Svenljunga)

Krister Karlsson (Herrljunga)

Linda Johansson (Borås, VU)

 

Kopiera länk