• Hem
  • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsen

Mellan årskonferenserna styrs Vänsterpartiet Sjuhärad av en distriktsstyrelse (DS). Denna sammanträder med jämna mellanrum ungefär 10 gånger per år under ledning av distriktsordförande Stefan Lindborg.

”Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs” (Vänsterpartiets stadgar § 73).

DS har inom sig valt ett verkställande utskott (VU) som ansvarar för att bereda DS-sammanträden. VU fattar även enligt delegation beslut kring den löpande verksamheten, samt arbetsleder distriktets personal.

Ordinarie ledamöter

Stefan Lindborg (ordförande, Borås, VU)

Christin Stormvall (vice ordförande, Tranemo, VU)

Gabriella Andersson (Borås, VU)

Patrik Dahlin (Vårgårda)

Anita Persson (Borås)

Anita Spjuth (Borås)

Arthur Thiry (Mark)

Suppleanter

Arne Sjögren (Ulricehamn)

Beatrix Wiberg (Mark)

Freddy Jensen (Mark)

Ulla Stålhammar (Borås)

Kopiera länk