sida

Politik

Som ett av fem partidistrikt i Västra Götalands-regionen saknar Vänsterpartiet Sjuhärad direkt koppling till en parlamentarisk nivå.

Om du vill veta mer om partiets politik hänvisas i första hand till Vänsterpartiets centrala hemsida. Där kan du ladda ned partiprogram och specifika program för samtliga politikområden.

För frågor som rör regional politik, exempelvis sjukvård, regional miljö- och kulturpolitik som beslutas om i Västra Götalands regionfullmäktige, hänvisas till Vänsterpartiet Västra Götalands hemsida. Förutom regionalpolitiska program finner du kontaktuppgifter till regionala företrädare och politiska sekreterare.

För frågor som rör Vänsterpartiets arbete på lokal nivå hänvisas i första hand till partiföreningen på din ort.

Distriktsexpeditionen hjälper dig att hitta rätt och kan även svara på allmänna frågor som rör partiets politik, eller hänvisa till rätt företrädare på lokal, regional och central nivå.

Kopiera länk