sida

Nätverk

Distriktsstyrelsen har antagit riktlinjer för bildande av nätverk inom partidistriktet. Dessa riktlinjer möjliggör för medlemmar från olika partiföreningar att bilda nätverk kring olika intresseområden och erhålla stöd från distriktsorganisationen. I dagsläget finns ett formellt godkänt nätverk i Sjuhärad.

Nätverk i Sjuhärad

Klimatvänstern Sjuhärad

Kopiera länk