• Hem
  • Organisation / ...
sida

Organisation / kontakt

Vänsterpartiet Sjuhärad är ett av 25 partidistrikt i Sverige. Partidistriktets högsta beslutande organ är distriktsårskonferensen (DÅK) som hålls före mars månads utgång varje år. Partiföreningarna i distriktet väljer ombud bland sina medlemmar som beslutar om distriktets verksamhet. Mellan årskonferenserna leds distriktet av en distriktsstyrelse.

Distriktets funktion är bland annat att erhålla organisatoriskt stöd åt partiföreningarna, främja politikutvecklingen i distriktet och sända delegationer till kongressen och andra centrala beslutande konferenser.

Distriktsstyrelsen

Distriktsexpeditionen

Partiföreningar i distriktet

Nätverk i distriktet

Kontaktuppgifter

Kopiera länk